Pogoji in določila

1. Uvodne določbe

Medsebojne pravice in obveznosti kupca in prodajalca urejajo ti pogoji. Kupec z oddajo naročila potrjuje, da je prebral te pogoje in se z njimi strinja.

Prodajalec in upravljavec spletne trgovine https://thelunacare.com/si/ je podjetje: LUNACUP s.r.o., ID: 07992076, s sedežem Chotěboř ev. št. 260, 583 01 Chotěboř, Češka republika.
_____

2. Sklenitev kupoprodajne pogodbe

Pravilno izpolnjeno in prek spletne trgovine https://thelunacare.com/si/ (ali po elektronski pošti) poslano kupčevo naročilo je zavezujoč predlog za sklenitev kupoprodajne pogodbe s prodajalcem, kupca pa njegov predlog za sklenitev kupoprodajne pogodbe zavezuje za obdobje 21 dni od dneva pošiljanja naročila.

Prodajalec nemudoma potrdi prejem naročila po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ga je kupec navedel v naročilu. Sama kupoprodajna pogodba je sklenjena s sprejemom prodajalčevega predloga za sklenitev kupoprodajne pogodbe, pri čemer se za sprejem šteje, da je prodajalec kupcu poslal blago.

Po sklenitvi se kupoprodajna pogodba arhivira le za čas, ki je potreben za njeno obdelavo, v tem času pa je lahko na voljo na pisno zahtevo potrošnika. Spremembe naročila in popravki napak se lahko izvajajo do izročitve blaga v odpremo.

3. Odstop potrošnika od pogodbe

Menstrualna skodelica: potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe, saj narava blaga to izključuje iz higienskih razlogov.

Menstrualne spodnjice se lahko vrnejo v 14 dneh po dobavi blaga, če se upoštevajo naslednja pravila: pri testiranju je treba upoštevati higienske ukrepe - spodnje perilo je treba vedno testirati na čistem in opranem perilu, nikoli na golem telesu. Če predpisani higienski pogoji niso upoštevani, blaga v skladu z Direktivo 97/7/ES o varstvu potrošnikov glede sklepanja pogodb na daljavo zaradi njegove narave ni več mogoče vrniti.

4. Plačilni in dobavni pogoji

Možnosti plačila za blago:

 • Naročnina po povzetju
 • Bančno nakazilo
 • Kreditna kartica
 • Google Pay in Apple Pay

Prodajalec se zavezuje, da bo blago poslal v najkrajšem možnem času.

5. Jamstvo za kakovost blaga

 • Garancija za menstrualno skodelico je zagotovljena za obdobje 5 let.
 • Za dodatke (sterilizacijsko vrečko in vrečko za shranjevanje) in druge izdelke je zagotovljeno jamstvo 2 leti.
 • Menstrualne hlačke 2 leti s podaljšano garancijo 3 leta za funkcionalne plasti.

Obdobje začne teči od datuma odpreme blaga potrošniku. Garancija zajema kakovost blaga. Upravljavec ni odgovoren za funkcionalnost blaga, ki je individualne narave.

Potrošnik uveljavlja garancijo (reklamacijo) tako, da pošlje elektronsko sporočilo trgovini (glejte stran Kontakt na lunacup.eu) in navede

 • e-poštni naslov
 • katero blago se reklamira
 • opis napake
 • ime in priimek
 • naslov, na katerega je treba poslati brezhibno blago, vključno z državo

Pritožba bo obravnavana v 30 dneh. V primeru pozitivne ocene bo potrošniku poslan nov brezhiben izdelek.

To jamstvo velja za potrošnika in kupca, ki ni potrošnik (partner na debelo, B2B).

6. Cene in veljavnost ponudbe

Vse cene izdelkov in storitev so končne (navedene z vključenim DDV, ki velja v trenutku oddaje naročila).

7. Politika zasebnosti

Vsi osebni podatki, posredovani prodajalcu, ne bodo razkriti tretjim osebam ali drugim subjektom brez soglasja kupca, razen če je to potrebno za izvedbo kupoprodajne pogodbe (npr. za namen dostave blaga), in bodo obravnavani v skladu z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Kupec soglaša, da prodajalec obdeluje osebne podatke tudi za namen pošiljanja informacij in komercialnih sporočil kupcu.

Kupec se z obiskom spletnega mesta https://thelunacare.com/si/ strinja, da se na njegovem računalniku shranjujejo piškotki in pikselske oznake.

Politika zasebnosti

Pogoji za shranjevanje piškotkov

8. Elektronsko izdajanje računov

Potrošniku se na zahtevo izda dokazilo o naročilu v obliki elektronskega računa, ki se pošlje na elektronski naslov.

9. Končni dogovori

Stranki se strinjata, da za razmerje velja pravo države, v kateri je blago dobavljeno.

Stranki se strinjata, da bosta morebitne spore med prodajalcem in potrošnikom (kupcem) reševali izvensodno, tj. sporazumno.

Če se stranki med seboj ne dogovorita, je za izvensodno reševanje kupčevih pritožb pristojna organizacija, ki zastopa kupca v državi kupca.
V državah Evropske unije se lahko uporablja platforma ODR.

Ti pogoji začnejo veljati 24. februarja 2023.