Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Vzájemná práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu https://thelunacare.com je společnost: LUNACUP s.r.o., IČ: 07992076, sídlem Chotěboř ev. č. 260, 583 01 Chotěboř, Česká Republika.
_____

2. Uzavření kupní smlouvy

Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu https://thelunacare.com odeslaná (popř. prostřednictvím emailu) objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky.

Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu.

Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení, přičemž po tuto dobu je možné ji na písemnou žádost spotřebitele zpřístupnit. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání.

3. Odstoupení spotřebitele od smlouvy

Menstruační kalíšek: spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy neboť charakter zboží to vylučuje z hygienických důvodů.

Menstruační kalhotky je možné vrátit do 14 dnů od doručení zboží při zachování těchto pravidel: je nutné dodržet hygienická opatření při zkoušení - prádlo se zkouší vždy na čisté a vyprané vlastní spodní prádlo, nikdy ne na holé tělo.  Nejsou-li stanovené hygienické podmínky dodrženy, šlo by již o zboží, které nelze na základě směrnice 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku pro svůj charakter vrátit.

4. Platební podmínky a dodací podmínky

Možnosti platby za zboží:

 • Bankovní převod
 • Platební kartou
 • Google Pay a Apple Pay

 

Zboží se Prodávající zavazuje expedovat v co nejkratším termínu.

 

5. Záruka za jakost zboží

 • Záruka na menstruační kalíšek je poskytována pod dobu 5 let. Na kalíšek s vypouštěcím mechanismem je záruka 2 roky.
 • Na příslušenství (sterilizační sáček a pytlíček na uschování kalíšku) a ostatní produkty je poskytována záruka 2 roky.
 • Menstruační kalhotky 2 roky s prodlouženou zárukou na 3 roky na funkce funkční vrstvy.

 Lhůta začíná běžet dnem odeslání zboží ke spotřebiteli. Záruka se vztahuje na jakost zboží. Provozovatel nezodpovídá za funkčnost zboží, která má individuální charakter.

 Spotřebitel uplatní záruku (reklamaci) odesláním elektronické zprávy obchodu (viz stránka Kontakt na lunacup.eu) a uvede:

 • emailovou adresu
 • jaké zboží reklamuje
 • popis vady
 • celé jméno
 • adresu na kterou chce bezvadné zboží zaslat vč. uvedení země

 

Reklamace bude vyřízena do 30 dnů. V případě kladného posouzení bude zasláno Spotřebiteli nové bezvadné zboží.

 

Tato záruka platí jak pro Spotřebitele, tak Kupujícího který není spotřebitelem (velkoobchodní partner, B2B).

 

6. Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny výrobků a služeb jsou konečné (uvedeny vč. DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky).

7. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům, vyjma případů nutných k realizaci kupní smlouvy (např. pro účely doručení zboží)  a bude s nimi nakládáno v souladu s platným zákonem o ochraně osobních údajů.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Kupující vstupem na webové stránky https://thelunacare.com souhlasí s ukládáním tzv. cookies a pixelových tagů v jeho počítači.

Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ukládání tzv. cookies

8. Elektronická fakturace

Na vyžádání je spotřebiteli vystaven doklad o zakázce formou elektronické faktury zaslané na emailovou adresu.

9. Závěrečné ujednání

Strany sjednávají, že se vztah řídí právním řádem země, kam je zboží doručeno.

Veškeré spory vzniklé mezi Prodejcem a Spotřebitelem (Kupujícím) se strany dohodly řešit mimosoudním řízením, tedy dohodou.

Pokud se smluvní strany nedohodnou mezi sebou, je případným subjektem k vyřizování mimosoudních stížností kupujícího příslušná organizace zastupující tuto úlohu v zemi kupujícího.
V rámci zemí Evropské Unie je možné použít ODR platformu.

Tyto obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 01. srpena roku 2023.