Obdelava osebnih podatkov in obveščanje posameznikaPolitika zasebnosti

I. Osnovne določbe

Upravljavec osebnih podatkov v skladu s točko 7 člena 4 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljnjem besedilu: GDPR) je LUNACUP s.r.o. (v nadaljnjem besedilu: upravljavec).
Kontaktni podatki upravljavca so
naslov: LUNACUP s.r.o., Chotěboř ev. št. 260, 58301 Chotěboř, Češka republika

Kontakti, navedeni na kontaktni strani.

Osebni podatki pomenijo vse informacije o določeni ali določljivi fizični osebi; določljiva fizična oseba je fizična oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti s sklicevanjem na identifikator, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, omrežni identifikator ali eden ali več posebnih elementov fizične, fiziološke, genetske, duševne, ekonomske, kulturne ali družbene identitete te fizične osebe.
Upravljavec ni imenoval pooblaščene osebe za varstvo podatkov.


II. Viri in kategorije obdelovanih osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje osebne podatke, ki ste jih posredovali upravljavcu, ali osebne podatke, ki jih je upravljavec pridobil zaradi izpolnitve vašega naročila.
Upravljavec obdeluje vaše identifikacijske in kontaktne podatke ter podatke o izvajanju pogodbe.


III.6(1)(f) GDPR,
Vaša privolitev za obdelavo za namene zagotavljanja neposrednega trženja (zlasti za pošiljanje komercialnih sporočil in novic) v skladu s členom 6(1)(a) GDPR v povezavi s členom 7(2) zakona št. 480/2004 Zb, o nekaterih storitvah informacijske družbe, če ni naročila blaga ali storitev.
Namen obdelave osebnih podatkov je
obdelava vašega naročila ter uveljavljanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja med vami in upravljavcem; ob oddaji naročila so potrebni osebni podatki, ki so potrebni za uspešno obdelavo naročila (ime in naslov, kontakt), posredovanje osebnih podatkov je nujna zahteva za sklenitev in izvajanje pogodbe, brez posredovanja osebnih podatkov ni mogoče skleniti pogodbe ali njeno izvajanje s strani upravljavca,
pošiljanje komercialnih sporočil in izvajanje drugih trženjskih dejavnosti.
S strani upravljavca poteka avtomatično sprejemanje posameznih odločitev v smislu 22. člena GDPR. V takšno obdelavo ste izrecno privolili.


IV. Obdobje hrambe podatkov

Upravljavec hrani osebne podatke
za obdobje, ki je potrebno za uveljavljanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja med vami in upravljavcem ter za uveljavljanje zahtevkov iz tega pogodbenega razmerja (10 let od prenehanja pogodbenega razmerja).
za obdobje do preklica privolitve za obdelavo osebnih podatkov za namene trženja, vendar največ 3 leta, če se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve.
Po izteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke izbriše.


V. Prejemniki osebnih podatkov (podizvajalci upravljavca)

Prejemniki osebnih podatkov so osebe
, ki sodelujejo pri dobavi blaga/storitev/izvedbi plačil na podlagi pogodbe,
opravljajo storitve za delovanje e-trgovine in druge storitve v zvezi z delovanjem e-trgovine,
opravljajo storitve trženja,
za namen knjiženja davčnih dokumentov v skladu s pogodbo in splošno veljavnimi predpisi v obsegu:
- ime in priimek, naziv,
- poštni naslov,
- računski naslov,
- elektronski naslov,
- telefonski kontakt,
- bančni podatki,
- podatki o predmetu poslovanja skrbnika.
Upravljavec osebnih podatkov ne namerava posredovati v tretjo državo (državo zunaj EU) ali mednarodno organizacijo.


VI. Vaše pravice

Pod pogoji, določenimi v SUVP, imate
pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov v skladu s 15. členom SUVP,
pravico do popravka osebnih podatkov v skladu s 16. členom SUVP ali omejitve obdelave v skladu z 18. členom SUVP.
pravico do izbrisa osebnih podatkov v skladu s 17. členom SUVP.
pravico do ugovora obdelavi v skladu z 21. členom SUVP in
pravico do prenosljivosti podatkov v skladu s 17. členom SUVP. 20 GDPR.
pravico do preklica privolitve v obdelavo v pisni ali elektronski obliki na naslov ali elektronsko pošto upravljavca iz člena III teh pogojev.
Prav tako imate pravico vložiti pritožbo pri organu za varstvo podatkov, če menite, da so bile kršene vaše pravice do varstva podatkov.


VII. Pogoji varnosti osebnih podatkov

Upravljavec izjavlja, da je sprejel vse ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov.
Upravljavec je sprejel tehnične ukrepe za zavarovanje hrambe podatkov (prijava, geslo, protivirusni program in požarni zid) in hrambe osebnih podatkov v papirni obliki (zaklenjen prostor).
Upravljavec izjavlja, da imajo dostop do osebnih podatkov samo osebe, ki jih je pooblastil.


VIII. Sklepne določbe

Z oddajo naročila prek spletnega obrazca potrjujete, da ste seznanjeni s politiko zasebnosti in da jo v celoti sprejemate.
S temi pogoji se strinjate tako, da prek spletnega obrazca označite polje za soglasje. Z označitvijo polja za soglasje potrjujete, da ste prebrali politiko zasebnosti in jo v celoti sprejemate.
Upravljavec ima pravico spremeniti te pogoje. Novo različico politike zasebnosti bo objavil na svojem spletnem mestu, hkrati pa vam bo novo različico politike zasebnosti poslal tudi na elektronski naslov, ki ste ga posredovali upravljavcu.


Ti pogoji začnejo veljati 6. januarja 2020.