Zasady i warunki

1. Postanowienia wstępne

Wzajemne prawa i obowiązki Kupującego i Sprzedającego reguluje niniejszy Regulamin. Składając zamówienie Kupujący potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

Sprzedawcą i operatorem sklepu internetowego https://thelunacare.com/pl/ jest spółka: LUNACUP s.r.o. , ID: 07992076, z siedzibą Chotěboř ev. no. 260, 583 01 Chotěboř, Republika Czeska.
_____

2. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży

Prawidłowo wypełnione i wysłane za pośrednictwem sklepu internetowego https://thelunacare.com/pl/ (lub pocztą elektroniczną) zamówienie kupującego stanowi wiążącą propozycję zawarcia umowy kupna-sprzedaży ze sprzedającym, przy czym kupujący jest związany swoją propozycją zawarcia umowy kupna-sprzedaży przez okres 21 dni od daty wysłania zamówienia.

Sprzedający niezwłocznie potwierdzi otrzymanie zamówienia pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Kupującego w zamówieniu. Sama umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta poprzez przyjęcie propozycji zawarcia umowy kupna-sprzedaży przez Sprzedającego, przy czym przyjęcie uznaje się za wysyłkę towarów przez Sprzedającego do Kupującego.

Po zawarciu umowy kupna-sprzedaży jest ona archiwizowana tylko przez czas niezbędny do jej przetworzenia, w którym to czasie może zostać udostępniona na pisemny wniosek konsumenta. Zmiany w zamówieniu i korekty błędów mogą być dokonywane do momentu przekazania towaru do wysyłki.

3. Odstąpienie konsumenta od umowy

Kubeczek menstruacyjny: konsumentka nie ma prawa do odstąpienia od umowy, ponieważ charakter towarów wyklucza to ze względów higienicznych.

Majtki menstruacyjne można zwrócić w ciągu 14 dni od dostarczenia towaru, pod warunkiem przestrzegania następujących zasad: podczas testowania należy przestrzegać zasad higieny - bieliznę należy zawsze testować na czystej i wypranej bieliźnie, nigdy na gołym ciele. Jeśli określone warunki higieniczne nie są przestrzegane, towary nie podlegają zwrotowi zgodnie z dyrektywą 97/7/WE w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość ze względu na ich charakter.

4. Warunki płatności i dostawy

Opcje płatności za towary:

 • Za pobraniem
 • Przelew bankowy
 • Karta kredytowa
 • Google Pay i Apple Pay

Sprzedawca zobowiązuje się wysłać towar tak szybko, jak to możliwe.

5. Gwarancja jakości towaru

 • Gwarancja na kubeczek menstruacyjny udzielana jest na okres 5 lat. Kubeczek z mechanizmem odpływowym jest objęty 2-letnią gwarancją.
 • Akcesoria (torebka do sterylizacji i torebka do przechowywania) oraz inne produkty są objęte 2-letnią gwarancją.
 • Majtki menstruacyjne 2 lata z rozszerzoną gwarancją na 3 lata na warstwy funkcjonalne.

Okres ten rozpoczyna się od daty wysyłki towaru do konsumenta. Gwarancja obejmuje jakość towarów. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonalność towaru, która ma charakter indywidualny.

Konsument zgłasza gwarancję (reklamację), wysyłając wiadomość elektroniczną do sklepu (patrz strona Kontakt na lunacup.eu) i podając:

 • adres e-mail
 • które towary są reklamowane
 • opis wady
 • imię i nazwisko
 • adres, na który należy przesłać wadliwy towar, w tym kraj

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni. W przypadku pozytywnej oceny do Konsumenta zostanie wysłany nowy produkt wolny od wad.

Gwarancja dotyczy zarówno Konsumenta, jak i Kupującego niebędącego Konsumentem (partner hurtowy, B2B).

6. Ceny i ważność oferty

Wszystkie ceny produktów i usług są ostateczne (podane z podatkiem VAT, który obowiązuje w momencie wysyłki zamówienia).

7. Polityka prywatności

Wszelkie dane osobowe przekazane Sprzedającemu nie będą ujawniane osobom trzecim ani innym podmiotom bez zgody Kupującego, z wyjątkiem przypadków niezbędnych do wykonania umowy kupna-sprzedaży (np. w celu dostarczenia towaru) i będą przetwarzane zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych.

Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego również w celu przesyłania Kupującemu informacji i komunikatów handlowych.

Uzyskując dostęp do strony internetowej https://thelunacare.com/pl/, Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie plików cookie i znaczników pikselowych na swoim komputerze.

Polityka prywatności

Warunki przechowywania plików cookies

8. Fakturowanie elektroniczne

Na życzenie konsumenta wystawiany jest dowód zamówienia w postaci faktury elektronicznej wysyłanej na adres e-mail.

9. Ustalenia końcowe

Strony uzgadniają, że relacja podlega prawu kraju, w którym towary są dostarczane.

Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem (Kupującym) strony zobowiązują się rozstrzygać pozasądowo, tj. w drodze porozumienia.

Jeżeli strony nie dojdą między sobą do porozumienia, organem właściwym do pozasądowego rozstrzygania reklamacji Kupującego będzie właściwa organizacja reprezentująca Kupującego w kraju Kupującego.
W krajach Unii Europejskiej można korzystać z platformy ODR.

Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 13 marca 2023 r.